PERIFERNA OKLUZIVNA ARTERIJSKA BOLEST DONJIH EKSTREMITETAPeriferna okluzivna bolest donjih ekstremiteta zahvata arterije natkolenice i potkolenice. Najčešće je posledica aterosklerotičnog procesa, ali su mogući i arteritisi (Birgerova bolest) odnosno specifična oboljenja poplitealne arterije (cistična adventicijelna bolest, sindrom uklještenja). Uzorkuje klaudikacione tegobe (bolove u nogama pri hodu), a u odmaklijem stadijumu bol u miru i gangrenu. Zbog mogućeg gubitka noge zahteva hiruški ili interventno radiološki tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-Doppler sonografski pregled donjih ekstremiteta (spektralna anliza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi)
-angiografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeSegmentne stenozantne lezije se primarno tretiraju PTA i stentingom. Moguće komplikacije su: Operacija se izvodi u spinalnoj ili periduralnoj anesteziji. Operativno lečenje je indikovano kod mnogo češćih difuznih lezija, ili u slučalju neuspeha stentinga. Oboleli segment premošatava vaskularnim graftom. To može biti veštački materijal i sopstvena vena sa noge čijom se upotrebom kda pacijenta ništa ne narušava. Moguće komplikacije su: