STENOZANTNO-OKLUZIVNA BOLEST I ELONGACIJE KAROTIDNIH ARTERIJACerebrovaskularna bolest je treći po učestalosti uzrok smrti, odgovorna za preko 150.000 smrti u SAD. Po godišnjoj incidenci moždanih udara bivša se Jugoslavija nalazila na drugom mestu u svetu.Protekle dve godine moždani udar je bio najčešći uzrok smrti među osobama ženskog pola u Beogradu. U 60-70% slučajeva radi se o isemijskom moždanom udaru koga izaziva oboljenje ekstrakranijalnog dela karotidnih arterija. Najčešće se radi o aterosklerotičnom suženju, ali se sve češće sreću i takozvane patološke elongacije (kinking, kojling )karotidnih arterija. Zbog mogućeg moždanog udara ove bolesti zahtevaju hirurško lečenje.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleks sonografija magistralnih arterija vrata
-angiografija ili MSCT luka aorte i karotidnih arterija ako dupleks nalaz nije jasan
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-neurološki pregled
-CT endokranijuma ako je pacijent imao moždani udar
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
-pregled sedimanta urina
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od kardiološko-anesteziološke procene. Primarno se karotidna bolest leči hirurški. Ono podrazumeva endarterektomiju (odstranjenje sklerotičnog plaka), zamenu obolelog dela arterije graftom ili njegovo premošćavanje. U slučaju hirurški nepristupačnih lezija, prethodnih operacija na vratu i ponovnih stenoza nakon već učinjenog operativnog lečenja, pacijentu se primarno indikuje PTA (dilatacija)i „stentnig“ karotidne arterije, a ako on nije moguć operacija. Hirurško lečenje asimptomatske karotidne bolesti je praćeno sledećim mogućim komplikacijama: smrtni ishod-; CVI-. Hirurško lečenje simptomatske karotidne bolesti je praćeno sledećim mogućim komplikacijama: smrtni ishod-; CVI-. Stenting karotidnih arterija je praćen sledećim komplikacijama: