TUMORI SU U BLISKOM ODNOSU SA KRVNIM SUDOVIMATumori u neposrednoj blizini velikih i magistralnih krvnih sudova, koje infiltrišu ili ne, sve više su domenu lečenja vasularnog hirurga. Zarad radikalnosti u lečenju tomora, nekada je potrebno primeniti neku od standarnih anatomskih ili ekstraanatomskih rekonstruktivnih procedura na krvnim sudovima. Zbog prirodnog toka bolesti zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija
-angiografija
-MSCT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Operativno lečenje podrazumeva odstranjenje tumora. U nekim sluačajevima neophodna je i resekcija i rekonstrukcija krvnih sudova. Moguće komplikacije su: