VENSKI VARIKOZITETI I POVRŠNI TROMBOFLEBITISVarikozne vene su dilatirane površne vene. Pod time se podrazumevaju kako sitne, paukolike telangiektazije, tako i upadljivi varikoziteti safene. Varikozne vene se obično dele u primarne, češće, kod kojih je sistem dubokih vena normalan, i sekundarne, usled inkompetencije sistema dubokih ili perforantnih vena. Njihovo razlikovanje je važno, jer pacijenti sa sekundarnim varikoznim venama loše reaguju na lečenje koje je usmereno na površni venski sistem, a zanemaruje poremećaj u sistemu dubokih ili perforantnih vena, što rezultuje čestim recidivima. Indikacije za operativno lečenje mogu biti estetske, ili medicinske. Svrha medicinskih indikacija je
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Operativno lečenje podrazumeva odstranjenje prošrenih vena. Moguće komplikacije su: