NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno istraživački rad Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS odvija se paralelno u više segmenata:

Projekti i studije
Doktorske i poslediplomske studije
Naučna saradnja sa međunarodnim udruženjima, domaćim i inostranim ustanovama koje se bave vaskularnom patologijom

Projekti i studije

Projekat „Aneurizmatska bolest aorte” finansiralo je Ministarstvo za nauku i tehnologiju u periodu 2005–2010.
Ove godine konkurisali smo sa projektom pod nazivom „Multidisciplinarna istraživanja relevantna za etiopatogenezu, dijagnostiku i savremeni tretman bolesti torakoabdominalne aorte i njenih grana”.
Takođe smo aktivni saradnici u dodatna dva projekta čiji su nosioci prof. dr Dragan Alavantić ("Institut za nuklearne nauke „Vinča”) i prof. dr Nenad Filipović (Mašinski fakultet u Kragujevcu).
Aktivno učestvujemo u dve velike međunarodne multidisciplinarne studije:
Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 (ACST 2) – gde smo u periodu decembar– mart 2010. proglašeni za najbolji centar
LINK za PDF-fajl: www.nds.ox.ac.uk/acst/about-acst/Effects of Different Intra-thombus Infusion Regimens of Plasmin Compared to Plasminogen Activator In Patients With Acute Lower Extremity Native Artery or Bypass Graft Occlusion
LINK:http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01222117

Doktorske i poslediplomske studije

Među aktivnim članovima tima nalazi se sedam doktora nauka i šest magistara vaskularne hirurgije. Trenutno su u toku izrade tri doktorske i dve magistarske teze.

Naučna saradnja sa međunarodnim udruženjima, domaćim i inostranim ustanovama koje se bave vaskularnom patologijom

Sarađujemo sa Institutom za nuklearne nauke „Vinča” u oblasti istraživanja genetske epidemiologije karotidne ateroskleroze, i sa Mašinskim fakultetom u Kragujevcu u oblasti izučavanja biomehaničkih osobina velikih krvnih sudova.
Sarađujemo sa Klinikom za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Univerziteta u Đenovi, sa kojom imamo Međunarodni internet registar za penetrantne aortne ulkuse
LINK: http://zeta.rs

U okviru saradnje sa inostranim ustanovama gosti Klinike proteklih 10 godina bili su:

Prof. dr Edourd Kieffer (Francuska)
Prof. dr Csaba Dzinich (Mađarska)
pok. Prof. dr Andre Nevelsteen (Belgija)
Prof. dr Frans Moll (Holandija)
Prof. dr Norman Rich (Sjedinjene Američke Države)
Prof. dr Giovanni Deriu (Italija)
Prof. dr Domenico Palombo (Italija)
Prof. dr Vincent Riambau (Španija)

Aktivni smo saradnici u dva prestižna međunarodna udruženja za vaskularnu hirurgiju:

European Society for Cardio-Vascular Surgery (ESCVS, www.escvs.org) u kome je prof. dr L. Davidović glavni savetnik iz oblasti vaskularne hirurgije (www.ctsnet.org/home/davidovic) i Direktor naučnog odbora za 60-ti kongres ovog udruženja koji će biti održan 20–22. maja 2011.
European Society for Vascular Surgery (ESVS www.esvs.org). Nacionalni delegat u tom udruženju je doc. dr Dušan Kostić