Aktuelnosti

FEBRUAR 2013.

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ И ЕНДОВАСКУЛАРНЕ ХИРУРГИЈЕ - ЕСЦВС

Sve potrebne informacije pogledajte na internet stranici THE EUROPEAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY - ESCVS

JANUAR 2013.

OBAVEŠTENJE – KURS KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

Poštovane kolege,
I ove godine Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije nastavlja sa organizacijom tradicionalnog kursa kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti vaskularne hirurgije pod nazivom “Dani Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju“. Ovogodišnji kurs čija je tema „Infekcije u vaskularnoj hirurgiji“ održaće se 22.03.2013 godine u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon prošlogodišnjeg kursa posvećenog komplikacijama, ovogodišnji kurs je posvećen jednoj od najkobnijih komplikacija u vaskularnoj hirurgiji, infekciji grafta. Osim infekcije grafta, čemu je posvećen najveći deo programa, ovim kursom biće obrađene i druge teme čiji je zajednički imenitelj infekcija, a jedan manji blok tema obradiće ulogu primene negativnog pritiska u vaskularnoj hirurgiji. Po prvi put ove godine kurs kontinuirane medicinske edukacije koji organizujemo imaće i praktičnu radionicu kojom će učesnicima biti omogućeno da na modelima vežbaju aplikaciju negativnog pritiska na različite tipove rana i imaće priliku da nauče različite tehnike primene ove revolucionarne metode u lečenju komplikovanih rana. Lekari iz našeg tima koji su u protekle dve godine stekli iskustvo u praktičnoj primeni ove metode biće demonstratori na modelima i od pomoći polaznicima da savladaju ove tehnike.

Osim predavača iz tima naše klinike koji će obraditi najveći deo ovih tema, ovogodišnji kurs kao i svake godine obogatiće gosti predavači. Prof dr Vladislav Treska, Generalni sekretar Evropskog udruženja za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, šef vaskularne hirurgije Univerzitetske bolnice u Plzenu i prodekan Medicinskog fakluteta u Plzenu govoriće o tretmanu infekcije grafta u aorto-ilijačnoj regiji što će ujedno biti i njegovo inauguraciono predavanје u zvanje „visiting profesora“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugi gost predavač biće Doc. Dr Blaž Trotovšek iz Univerzitetske bolnice u Ljubljani koji će govoriti o tretmanu otvorenog abdomena negativnim pritiskom

Detaljnije informacije u vezi prijave za kurs mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Preuzmite Detaljnije informacije i plan predavanja link za preuzimanje

APRIL 2012.

"KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA “DANI KLINIKE ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU KCS: KOMPLIKACIJE HIRURŠKOG I ENDOVASKULARNOG LEČENJA ANEURIZMI”

 Dani klinike za VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU KCS

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizije kurs (simpozijum) kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Dani klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS: Komplikacije hirurškog i endovaskularnog lečenja aneurizmi”.

Kurs ce se održati u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta 23. aprila 2012. godine u periodu od 8:20 do 18h.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa akutnim i hroničnim komplikacijama hirurškog i endovaskularnog lečenja aneurizmi aorte, perifernih i visceralnih arterija; utvrđivanje učestalosti i rezultata lečenja hirurških i endovaskularnih komplikacija na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS; utvrđivanje savremenih dijagnostičkih principa detekcije komplikacija lečenja aneurizmi, kao i utvrđivanje i poređenje savremenih terapijskih tretmana hirurških komplikacija aneurizmi.

Program simpozijuma akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 5 poena za polaznike kursa.

Profil slušalaca kursa su lekari (maksimalan broj polaznika je 120).
Predavači na ovom kursu su lekari zaposleni na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, kao i specijalni gost predavač Prof. Dr Michael Jacobs, profesor i šef katedre hirurgije, kao i direktor Kardiovaskularnog centra pri Univerzitetskom medicinskom centru u Mastrihtu (Holandija). Prof. Jacobs u aktuelnom trenutku predstavlja jedan od najvećih autoriteta u svetskim okvirima kada je u pitanju otvorena hirurgija torakoabdominalne aorte. Imajući u vidu ovaj podatak, izuzetna nam je čast što će Prof. Jacobs posetiti našu kliniku i uzeti aktivno učešće u predstojećem simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije. Tom prilikom odrzaće inaguracionono predavanje pod nazivom “Aneurizme torakoabdominalne aorte: planirani hirurški pristup”, nakon čega ce biti promovisan u zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, čime se još jednom potvrđuje trend aktivne međunarodne saradnje naše klinike sa eminentnim svetskim ustanovama iz oblasti vaskularne hirurgije.
Kotizacija za učešće na kursu iznosi 8.000,00 RSD.

Prijavljivanje za i uplata kotizacija se vrši Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pismeno – faks 011/ 36 36 365, putem e-mail: kontinuiranaedukacija@mfub.edu.rs
ili na telefone 011/ 36 36 364 i 011/ 36 36 363. Detaljne informacije potražiti na naznačenoj web adresi ili putem telefona.

JANUAR 2012.

" EVERZIONA KAROTIDNA ENDARTEREKTOMIJA U USLOVIMA CERVIKALNE BLOK ANASTEZIJE II "

 Trening kurs posvećen karotidnoj endarterektomiji

Kao što smo ranije u više navrata istakli, naša želja da po prvi put održani trening kurs posvećen karotidnoj endarterektomiji u uslovima regionalne anestezije postane tradicija, obistinila se.

Naime, zbog velikog interesovanja hirurga širom Evrope, za šta možemo zahvaliti odjeku dobrog iskustva polaznika prvog kursa, Klinika za vaskularnu i endovsakularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije organizuje drugi po redu kurs pod nazivom „Everziona karotidna endarterektomija u uslovima cervikalne blok anestezije“.

Kurs će se održati u periodu od 13 do 18. maja 2012. Godine. Kao i lane, kurs je zasnovan na tzv. „hands on“ modelu u okviru kojeg će gosti tokom prepodnevnih časova imati priliku da aktivno asistiraju hirurzima edukatorima u izvođenju rekonstruktivnih operacija na karotidnim arterijama, dok će poslepodnevni program biti rezervisan za tematska teorijska predavanja i interaktivnu diskusiju.

I ovog puta, kurs je podržann od strane Evropskog udruženja vaskularnih hirurga (ESVS) .Aplikacije za kurs šalju se na e-mail: dr.koncar@gmail.com.

DECEMBAR 2011.

"NOVOGODIŠNJA PROSLAVA"

splav VizantijaI ove godine, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije organizuje tradicionalnu novogodišnju proslavu za svoje zaposlene čime će se obeležiti završetak još jedne uspešne kalendarske godine za našu ustanovu.

Na taj način način, potvrđen je i nastavak saradnje naše klinike i Odseka za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju "San Martino" Univerzitetske bolnice Medicinskog fakulteta u Đenovi, koja je započeta kreiranjem zajedničkog sajta – Internacionalnog registra penetrantnih aortnih ulkusa.

Proslava će se održati, kao i prethodne godine na splavu "Vizantija" nadomak Ušća sa početkom u 20h.

Dobrodošli!

DECEMBAR 2011.

"Međunarodna saradnja
Beograd - Đenova"

Početkom decembra 2011. godine, Prof. Dr Lazar Davidović, direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, boravio je u Đenovi prilikom čega je promovisan u zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Đenovi (Italija).

Na taj način način, potvrđen je i nastavak saradnje naše klinike i Odseka za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju "San Martino" Univerzitetske bolnice Medicinskog fakulteta u Đenovi, koja je započeta kreiranjem zajedničkog sajta – Internacionalnog registra penetrantnih aortnih ulkusa.

U okviru promocije u pomenuto zvanje, Prof. Dr Lazar Davidović je održao dva inguraciona predavanja:

  • Za studente dodiplomskih studija ("Complex and complicated abdominal aortic aneurysms – Diferential diagnosis and open repair")
  • Za polaznike doktorskih studija ("Some factors inffluencing abdominal aortic aneurysm development and it's rupture")

Takođe. jedan od razloga boravka profesora Davidovića u Đenovi, bilo je aktivno učešće na na tradicionalnom XXI Annual meeting of the mediterranean league of angiology and vascular surgery – MLAVS , održanom od 1-3 decembra 2011. na kojem je održao predavanje po pozivu na temu "Repair of abdominal aortic aneurysms in the presence of the horshoe kidney".

DECEMBAR 2011.

"Edukacija se nastavlja"

I nakon zvaničnog završetka trening kursa posvećenog karotidnoj endarterektomiji u uslovima regionalne anestezije (cervikalni blok) održanog u septembru 2011. godine, zbog velikog interesovanja vaskularnih hirurga širom Evrope, našu kliniku su tokom novembra i decembra posetila još četiri hirurga:

  • Dr Ilyas Sadiq – Galway, Irska
  • Dr Vakhtang Arganashvili, Tbilisi, Gruzija
  • Dr Paata Ubilava, Tbilisi, Gruzija
  • Dr Leslie Fiengo, Rim, Italija

Pored lične motivacije hirurga, ovakvom interesovanju posebno je doprinelo prethodno na našem sajtu objavljeno pismo jednog od polaznika septembarskog kursa Mr.V.G. Hadjianastassiou (DM (Oxon) FEBVS FRCS(Gen Surg) BMBCh(Oxon) BSc, Director of Transplantation, Republic of Cyprus, Consultant Surgeon (hon) Guy's & St. Thomas' NHS Foundation Trust, Senior Lecturer (hon) King's College London Medical School), kojim se isti obratio Evropskom udruženju vaskularnih hirurga.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da navedene posete omogućavaju kontinuirani multidirekcioni transfer znanja i kliničkog iskustva.

U susret predstojećim najavljenim posetama kolega iz inostranstva, nadamo se da će ove godine po prvi put organizovan kurs ove vrste postati tradicija, što će Kliniku za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u perspektivi pozicionirati kao značajan edukativni centar na evropskoj mapi u ustanova koje se bave vaskularnomm hirurgijom.

OKTOBAR 2011.

Karotidna endarterektomija u uslovima regionalne anestezije

Unazad nekoliko godina u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, metoda izbora koja se rutinski primenjuje u hirurškom lečenju stenozantno-okluzivne bolesti karotidnih arterija je everziona karotidna endarterektomija u uslovima regionalne blok anestezije, tačnije dubokog cervikalnog bloka.

U periodu od 6. do 9. septembra 2011. godine na našoj klinici održan je međunardni trening kurs za hirurge i anesteziologe koji je za cilj imao sticanje osnovnih veština za primenu ove hirurške metode u lečenju pacijenata sa dijagnostikovanom stenozantno-okluzivnom bolešću karotidnih arterija.

Učešće u kursu uzelo je šest hirurga i jedan anesteziolog iz Italije, Kipra, Republike Irske i Rumunije.

Predavači na ovom kursu su zaposleni na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, eminentni stručnjaci iz ovih oblasti, kao i specijalni gost predavač Prof. Dr Peter Gloviczki, iz odseka za vaskularnu hirurgiju Mejo klinike u Ročesteru, SAD.

Kurs se sastojao iz dva dela, praktičnog i teorijskog. Praktični deo bio je koncipiran po tzv. „hands on“ modelu, u okviru kojeg su gosti tokom prepodnevnih časova imali prilike da aktivno asistiraju našim hirurzima edukatorima u izvođenju operacija na karotidnim arterijama, dok su poslepodnevne sesije bile rezervisane za teorijska predavanja raspoređena prema prethodno osmišljenim tematskim celinama uz mogućnost interaktivne diskusije.

Prenosimo Vam utiske jednog od polaznika simpozijuma, pismom kojim se isti obratio evropskom udruženju vaskularnih hirurga:

Rukovodilac kursa, koji je zvanično podržan od strane Evropskog udruženja vaskularnih hirurga (ESVS), bio je Prof. Dr Lazar Davidović, direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS.

OKTOBAR 2011.

“Dani klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS:
Hirurgija vena – dostignuća i kontraverze”

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Dani Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS: Hirurgija vena – dostignuća i kontraverze”.

Kurs ce se održati u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta 19. oktobra 2011. godine u periodu od 8:30 do 17h.
S obzirom na to da bolesti vena spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja (više od 50% odrasle populacije ima neki stepen venske insuficijencije, a da polovina od tog broja zahteva neki vid lečenja), cilj ovog kursa je definisanje dijagnostičko-terapijskih smernica kada je u pitanju tretman akutnog i hroničnog venskog zastoja, hronične venske insuficijencije, kao i sprovođenje mera profilakse tromboze dubokih vena i tromboflebitisa.

Program kursa akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 6 poena za polaznike kursa.
Profil slušalaca kursa su lekari i medicinske sestre (maksimalan broj polaznika je 120).
Planom i programom kursa predviđeno je da se kroz predavanja, seminare i rešavanje kliničkih problema interaktivnom diskusijom sagledaju dijagnostički i terapijski problemi venske patologije iz više aspekata.

Predavači na ovom kursu su zaposleni na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, eminentni stručnjaci iz ovih oblasti, kao i specijalni gost predavač Prof. Dr Peter Gloviczki, iz odseka za vaskularnu hirurgiju Mejo klinike u Ročesteru, SAD.

Tom prilikom, Prof. Gloviczki održaće inaguracionono predavanje pod nazivom “Hirurgija dubokih vena”, nakon čega ce biti promovisan u zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu čime se nastavlja praksa aktivne međunarodne saradnje naše klinike sa eminentnim svetskim ustanovama iz oblasti vaskularne hirurgije.

Prijavljivanje za kurs se vrši Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

pismeno – faks 011/ 36 36 365,

putem e-mail: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

ili na telefone 011/ 36 36 364 i 011/ 36 36 363.
Kotizacija za kurs u iznosu od 8.000,00 dinara za lekare i 2.000,00 dinara za medicinske sestre i tehničare,

uplaćuje se na tekući račun Medicinskog fakulteta u Beogradu

840-1139666-89, poziv na broj RP-318/2-742121.

FEBRUAR-JUN 2011.

Savremeni način tretmana rana vakuumom

Savremeni način tretmana rana vakuumom

Poslednjih meseci, u našoj Klinika primenjuje se savremeni način tretmana rana negativnim pritiskom ili vakuumom („Vacuum-assisted closure“, V.A.C.). Radi se o novoj metodi, koja je osmišljena i za koju je potrebna oprema patentirana u SAD pre 10-ak godina od strane firme KCI („Kinetic Concepts Incorporation“). Kontrolisanu, doziranu primenu negativnog (subatmosferskog) pritiska na ranjavu površinu u kontinuiranom ili u intermitentnom režimu rada omogućavaju elektronska, kompjuterizovana vakuum-pumpa i prateći rekviziti (v. sliku). Ova metode se pokazala kao korisno pomoćno sredstvo u tretmanu širokog spektra komplikovanih rana u raznim hirurškim disciplinama. Naše dosadašnje iskustvo, u lečenju više desetina vaskularnih hirurških pacijenata to potvrđuje. Primena vakuuma podstiče zamlađivanje rane i skraćuje vreme potrebno za njeno zarastanje, a mesto ima i u prezervacionom lečenju nekih slučajeva rane infekcije vaskularnog grafta. Sve u svemu, dobrodošla prinova u terapijskom arsenalu!

Novembar 2010.

Rekonstrukcija Odeljenja intenzivne nege Klinike

Obnovljena Jedinica intenzivne nege

Početkom avgusta 2010. započeta je kompletna rekonstrukcija Odeljenja intenzivne nege Klinike. Opsežni radovi su okončani i obnovljena „Šok-soba“ svečano otvorena 23. novembra 2010. Odeljenje je opremljeno najsavremenijom medicinskom opremom, uključujući tu, između ostalog, moderne bolesničke postelje sa elektronskim upravljanjem, kompjuterski integrisani sistem za monitoring vitalnih funkcija, portabilni aparat za hemodijalizu i portabilni uređaj za dopler-sonografsku vaskularnu dijagnostiku. Bez sumnje, ovo predstavlja značajan korak u unapređenju uslova i kvaliteta rada u Klinici, koji će rezultirati uspešnijim lečenjem naših pacijenata.

Oktobar 2010.

Dani druge hirurške klinike: Aneurizmatska bolest

Dani druge hirurške klinike: Aneurizmatska bolest

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS po prvi put je ove godine, u saradnji sa Medicinskim fakultetom organizovala tematski simpozijum kontinuirane medicinske edukacije „Dani druge hirurške klinike: Aneurizmatska bolest“. Sastanak je održan 15. oktobra u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta i bio je veoma dobro posećen i, po opštoj oceni, odlično organizovan. Kroz veći broj komplementarnih prezentacija učinjen je pokušaj da se sveobuhvatno obradi, na način pristupačan a u skladu sa savremenim saznanjima, problem koji u svakodnevnoj kliničkoj praksi sve više dobija na aktuelnosti. Starenje populacije i način života s jedne, i široka primena radioloških pregleda koje omogućavaju uvid i u stanje krvnih sudova s druge strane (ultrazvučni pregled trbuha, kompjuterizovana tomografija i dr.), osnovni su uzroci rastuće učestalosti aneurizmatske bolesti, odnosno njenog učestalog kliničkog otkrivanja, pa i povećanih potreba za operativnim zbrinjavanjem pacijenata sa tim problemom.

Tok prilikom, gost Klinike i Medicinskog fakulteta u Beogradu, bio je prof. dr Vincent Riambau, predsednik Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju i jedan od najvećih svetskih autoriteta iz oblasti endovaskularne hirurgije (minimalno invazivno lečenje aneurizmi trbušne i grudne aorte, bez otvaranja grudnog koša i trbuha, u uslovima regionalne anestezije). Takav način lečenja se u Kliničkom Centru Srbije primenjuje unazad tri godine sa odličnim rezultatima.

Nadamo se da će interes pokazan za ovogodišnje „Dana Druge hirurške“ biti dovoljan podstrek za slične skupove ubuduće i začetak jedne tradicionalne manifestacije.

Septembar 2010.

Elektronski Info pult

elektronski infopultoviKlinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS opremljena je modernim elektronskim infopultovima. Dva aparata sa „touch-screenom“ postavljeni su na najprometnijim tačkama, sa idejom da pruže jasne informacije i omoguće lakše snalaženje i kretanje do željenog cilja svima koji posećuju našu ustanovu. Na raspolaganju su obaveštenja o prostornom rasporedu pojedinih organizacionih jedinica, načinu zakazivanja pregleda i sl.