EDUKACIJA

I kada je edukacija u pitanju, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS nastavlja tradiciju čuvene Druge hirurške Klinike, koja je bila kolevka vaskularne hirurgije ne samo u Srbiji, već i u regionu.

U našoj ustanovi su tokom njene bogate, 65 godina duge istorije mnoge vaskularne operacije izvođene samo nekoliko godina pošto su prvi put izvedene u svetu. Druga hirurška klinika je bila i ostala jedna od najvećih hirurških škola u našoj zemlji. Tokom njenog postojanja ovde su se edukovali studenti medicine, specijalisti iz oblasti opšte hirurgije, anesteziologije, subspecijalisti vaskularne hirurgije i angiologije, odnosno oni koji sada predvode mnoge vodeće timove iz svojih oblasti širom Srbije.

U Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS je zaposleno 9 doktora i 7 magistara medicinskih nauka. Klinika je nastavna baza i trenutno centar Katedre hirurgije sa anesteziologijom Medicinskog fakuteta u Beogradu, u kojoj radi 8 nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Pored edukacije studenata na redovnoj dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Beogradu u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju se edukuju i specijalizanti opšte hirurgije i anesteziologije, kao i subspecijalizanti vaskularne hirurgije i angiologije. U našem ultrazvočnom kabinetu se tokom cele godine sprovodi kontinuirana edukacija lekera iz vaskularnog ultrazvuka.
Lekari zaposleni u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, svake godine, pored nacionalnih imaju priliku i obavezu da participiraju u radu najznačajnijih međunarodnih kongresa i stručnih sastanaka iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije, anesteziologije, angiologije i transfuziologije, usvajajući najnovija svetska dostignuća u ovim oblastima i implementirajući ih u našu svakodnevnu praksu.
Samo u poslednjoj deceniji našu Kliniku su posetili brojni eminentni vaskularni hirurzi: E. Kieffer (Francuska), C. Dzinich (Mađarska), A. Porovsky (Rusija), A. Nevelsteen (Belgija), F. Moll (Holandija), N. Rich (SAD), G. Deriu (Italija), D. Palombo (Italija), V. Riambau (Španija),A. Nicolaides (Greece). Sa ovim vodećim svetskim stručnjacima i njihovim ustanovama naša Klinika održava aktivnu i prijateljsku saradnju, a lekari iz naše ustanove odlaze na edukaciju u ove eminentne centre.