AKUTNA ISHEMIJA EKSTREMITETAAkutna ishemija ekstremiteta predstavlja nagli prekid arterijske cirkulacije sa posledičnom ishemičkom nekrozom pripadajuće regije ukoliko se uzrok njenog nastanka na vreme ne prepozna i adekvatno tretira. Ona može viti izazvana embolijom, trombozom, traumom. Klinička slika je predstavljana bolom, parestezijama, paralizom, hladnoćom i bledilom kože uz odsustvo pulseva.
Težina simptoma i znakova zavisi od adekvatnosti preegzistujuće kolateralne cirkulacije i trajanja ishemijskog insulta. Smanjena osetljivost na dorzumu stopala i gubitak dorzifleksije palca ili stopala, tvrda muskulatura potkolenice su znak uznapredovale ishemije ne može spasisti. Zbog mogućeg gubitka ekstremiteta akutna ishemija uvek zahteva hitan hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
-Doppler sonografski pregled ekstremiteta (spektralna analiza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi)
b. Definitivna dijagnoza-angiografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Ako je uzrok ishemije embolija operativno lečenje podrazumeva odstranjenje odstranjenje embolusa-embolektomiju. U slučaju tromboze oboleli deo arterije se premoštava veštačkim graftom ili sopstvenom venom sa noge čijom se upotrebom kod pacijenta ništa ne narušava.