AMBULANTA

Rad ambulante u klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

Radnim danima, pacijente u Ambulanti pregledaju, u 3 ordinacije, vaskularni hirurzi koji rade po sistemu dnevne rotacije, dok su stalno zaposleni u Kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku dr sc. Dragan Vasić, internista-angiolog, dr Oliver Radmili i dr Milica Vraneš.

AMBULANTA

Vaskularna ambulanta KCS smeštena je u Poliklinici KCS,u nivou minus jedan

PONEDELJAK

 • Doc dr S.Cvetković
 • Doc dr M.Marković
 • Dr I.Končar

ČETVRTAK

 • Prof. Dr L.Davidović/zakazati kod sekretarice t. 011/366-3208
 • Dr I.Kuzmanović
 • Dr N.Ilić

UTORAK

 • Dr I.Činara
 • Dr S.Pejkić
 • Dr I.Banzić

PETAK

 • Prof.Dr Ž.Maksimović
 • Doc dr D.Marković
 • Dr N.Jakovljević
 • Dr.D.Jadranin
 • Dr A.Dimić

SREDA

 • Doc.Dr D.Kostić
 • Dr P.Đorić
 • Ass Dr M.Dragaš
 • Dr.S.Milivojević

Ultrasonografske preglede svakog dana obavljaju angiolozi Dr.D.Vasić, Dr.O.Radmili i Dr.M.Vraneš